Consorci Gestor del Pacte territorial per l'ocupació dels municipis ceràmics i la seua área de influencia de la província de Castelló

Sector ceràmic

La formació contínua és clau en les empreses del sector ceràmic per això el Consorci oferirà una formació a la carta a les empreses (en les seves instal·lacions, adaptada a les seves necessitats reals del dia a dia) que reconeixen la necessitat de formació del seu capital humà, d'aquesta manera s'oferirà formació a tots aquells treballadors que valorin la formació constant com a mitjà per a millorar en l'entorn laboral i professional.

D'aquesta manera, volem fer costat als treballadors del sector de la indústria ceràmica que necessitin actualitzar coneixements per a millorar les seves competències i qualificacions professionals, donant resposta a les necessitats específiques de les empreses, afavorint el reciclatge dels seus treballadors i millorant al seu torn l'entorn laboral i professional.

Si estàs interessat, posa't en contacte amb nosaltres:

formacion@pacteceramic.es

telf: 610 321 875

va_ES