Consorci Gestor del Pacte territorial per l'ocupació dels municipis ceràmics i la seua área de influencia de la província de Castelló

Grups Reincorpora-T

Els Grups REINCORPORA-T són un equip heterogeni de persones (aturades amb diferents perfils formatius i trajectòries laborals) amb esperit dinàmic i compromès que accedeixen de manera voluntària a aquesta iniciativa i que, coordinades per un tutor orientador, reforcen les seves competències, reactualitzen o adquireixen coneixements específics, es fan visibles i col·laboren en la consecució d'una fi comuna: aconseguir ocupació, ja sigui per compte propi o aliè.

El contingut formatiu específic de l'àrea de tecnologia digital ceràmica proporcionarà a l'alumnat els coneixements i competències específiques necessàries per a exercir un lloc de treball en el sector ceràmic o actualitzar els coneixements, en el cas de les persones en situació de desocupació provinents del sector, millorant d'aquesta manera el seu entorn laboral i professional. Estarà basat en l'actualitat del sector ceràmic, en casos reals del dia a dia; pel que es formarà a l'alumnat en: el procés de producció ceràmica fins a arribar a la tecnologia digital, creació i gestió de perfils de color per a ceràmica Inkjet, Photoshop aplicat a les noves tecnologies, noves recerques tecnològiques de producció i decoració digital, les tendències ceràmiques, l'evolució del disseny ceràmic fins a la impressió digital, etc.

De la mateixa manera, s'inclou contingut formatiu en en competències digitals , emprenedoria i orientació laboral.

L'admissió dels participants es realitza prèvia entrevista personal.

Si estàs interessat, posa't en contacte amb nosaltres: 
formacion@pacteceramic.es 
Tfno: 610 321 875

va_ES