El Pacte Territorial per l’Ocupació dels Municipis Ceràmics assisteix a la segona reunió per a la detecció de necessitats territorials organitzada pel CEEI

 

Els tècnics del Consorci Gestor del Pacte Territorial per l’Ocupació dels Municipis Ceràmics i la seua Àrea d’Influència de la Província de Castelló han assistit a la segona reunió de Grups de Treball d’Extracció de Necessitats Territorials que ha creat el Centre Europeu d’Empreses Innovadores amb la finalitat de detectar les necessitats del territori a través dels agents de l’ecosistema emprenedor més rellevants de la zona.

 

Després d’una primera trobada per a posar en comú les necessitats de les diferents zones del territori, en aquesta segona reunió s’han analitzat les tendències de la zona en l’àmbit econòmic, de mercat, tecnològic i cultural i social i s’han estudiat les oportunitats. En la pròxima reunió, s’analitzaran les oportunitats i es farà una traçabilitat de valoració, amb un flux metodològic en diferents escenaris per a poder oferir solucions a les necessitats.

va_ES