El Pacte Territorial per l’Ocupació dels Municipis Ceràmics participa en la detecció de necessitats del territori al costat del CEEI

Els grups de treball formats pel CEEI busquen extraure les necessitats del territori per a la consecució de solucions

El Consorci Gestor del Pacte Territorial per l’Ocupació dels Municipis Ceràmics i la seua Àrea d’Influència de la Província de Castelló forma part dels Grups de Treball d’Extracció de Necessitats Territorials que ha creat el Centre Europeu d’Empreses Innovadores amb l’objectiu detectar de forma coordinada les necessitats del territori i dels mateixos agents que permeta la consecució de solucions o oportunitats.

 

Els grups de treball estan formats per una representació d’agents del territori, entre els quals es troben el personal tècnic del Pacte Ceràmic i estan tutoritzats pel CEEI. Qui ha triat al Pacte Ceràmic per a participar d’aquest projecte per ser un dels agents de l’ecosistema emprenedor més rellevants de la zona.

 

Per a la posada en marxa d’aquesta acció s’ha realitzat ja una primera reunió amb la resta de grups de treball de la província de Castelló on s’han exposat els necessitats de les diferents zones i queden pendents altres dues trobades per a analitzar les tendències dels mercats. Finalitzat el treball d’extracció de necessitats es compartiran les solucions treballades amb l’objectiu que puguen ser utilitzades a manera de bones pràctiques en altres zones afectades amb la mateixa necessitat.

 

Així mateix, es mostrarà el treball realitzat amb la participació del Pacte Ceràmic i altres agents del territori en un Congrés d’Agents de la Comunitat Valenciana el mes vinent de novembre.

va_ES