El Pacte Territorial per l’Ocupació dels Municipis Ceràmics ofereix a les empreses ceràmiques alumnat format en Surface per a pràctiques

Un grup de 13 persones desocupades acaben de finalitzar una formació de Sacmi Ibèrica en aquest tipus d’equips de visió artificial, un dels perfils més demandats pel sector actualment


El Pacte Territorial per l’Ocupació dels Municipis Ceràmics ofereix a les empreses ceràmiques alumnat format en Surface, un dels perfils professionals més demandats en el sector actualment. De fet, un grup de 13 persones acaben de finalitzar una formació en aquest tipus d’equips de visió artificial impartida per Sacmi Ibèrica amb la finalitat de proporcionar a les empreses personal qualificat i inserir en el mercat laboral a aquest grup de persones desocupades.


De fet, el Consorci facilita col·laboracions en pràctiques no laborals a aquelles taulelleres que necessiten professionals amb coneixements pràctics per al maneig d’aquestes màquines, les quals incorporen un avançat sistema d’inspecció automàtica per al control de les rajoles.


Les empreses interessades a acollir en pràctiques a aquest alumnat poden contactar amb l’Àrea de Formació del Pacte en formació@pacteceramic.es o en el telèfon 610 321 875.


Aquesta acció està emmarcada en el projecte de Llançadora de Formació, Ocupabilitat i Emprenedoria subvencionada per LABORA (programa Avalem Territori) i el Ministeri de Treball i Economia Social.

va_ES