TALLER: CREACIÓ D’EMPRESES SOCIALS – BORRIANA

EMPRESES-SOCIALS-17 Cartell-valencià

Taller: Creació d’empreses socials. Economia del bé comú: una opció d’ocupació per a dones.

Destinatàries: Dones desocupades, interessades a conéixer noves possibilitats emprenedores.

Característiques del taller:

– Entre 10 i 25 participants.

– Dirigit a dones en desocupació interessades a formar-se en oportunitats de negoci.

– Duració 8 hores (2 sessions de 4 hores).

Descripció del taller:

Opció formativa per a reforçar l’aprenentatge orientat a dones en situació de busca d’ocupació. Es tindran en compte les distintes particularitats de cada dona que participe en el taller a fi de proporcionar una formació personalitzada i adequada a les seues circumstàncies personals, formatives i socials. Des d’un marc multidisciplinari s’impartirà una formació que constarà de continguts sobre fiscalitat, ecologia, màrqueting, marc jurídic i disseny del projecte.

Objectiu General:

Proporcionar formació a dones sobre creació d’empreses.

Objectius específics:

– Formar dones en les distintes formes jurídiques de l’empresa social.

– Detectar necessitats socials que poden ser ateses amb la creació d’empreses de bé comú.

– Proporcionar informació dels procediments de creació d’empreses socials a dones desocupades.

– Formar-les en estratègies empresarials.

– Impulsar noves oportunitats de negoci (diversificació econòmica) en els pobles, derivades d’empreses de bé comú.

– Potenciar l’activitat empresarial, mitjançant el suport al desenrotllament d’idees emprenedores, impulsant la gestió empresarial i el desenvolupament estratègic i comercial, capacitant en tècniques de mercat i comerç, agro/ecoturismo, agricultura ecològica, publicitat i màrqueting, entre altres matèries.

DESCARREGAR Fitxa-inscripció

es_ES