El Pacte per l’Ocupació dels Municipis Ceràmics ha sol·licitat una subvenció per a la posada en marxa d’una segona fase de la Llançadora de formació, ocupabilitat i emprenedoria

El Pacte obrirà la segona modalitat de la Llançadora a aturats de tots els sectors

 

El Pacte Territorial per l’Ocupació dels Municipis Ceràmics i la seva Àrea d’Influència de la Província de Castelló ha sol·licitat una subvenció per a la creació d’una segona fase del projecte “Llançadora de formació, ocupabilitat i emprenedoria” amb l’objectiu d’atendre a totes les persones desocupades dels municipis consorciats.

 

L’ajuda s’ha sol·licitat a LABORA, el Servei Valencià d’Ocupació i Formació, i està pensada per a posar en marxa la segona modalitat del projecte “Llançadora de formació, ocupabilitat i emprenedoria” que s’està duent a terme en l’actualitat.

 

Vists els bons resultats que està donant la Llançadora, es pretén continuar amb un segon programa dirigit a totes les persones desocupades, tant del sector ceràmic com d’altres àmbits. Així mateix, el Consorci està estudiant la possibilitat d’acollir també a persones de col·lectius especials amb dificultats d’inserció laboral.

 

La resolució positiva de la sol·licitud possibilitaria la continuació de la Llançadora amb una durada d’un any més a partir del mes d’abril del 2021. Cal recordar que són 28 els alumnes que han participat en la Llançadora. D’ells, 10 ja han accedit al mercat laboral, la qual cosa suposa una taxa d’ocupabilitat del 35% en els tres primers mesos de formació.

es_ES