El Pacte per l’Ocupació dels Municipis Ceràmics aprova el conveni amb LABORA per a la celebració de Fòrums d’Ocupació

El Consorci ha celebrat el Consell Rector, sessió que ha informat sobre la tramitació de 31 subvencions i l’atenció a 31 nous emprenedors des de principis de juliol


El Pacte Territorial per l’Ocupació dels Municipis Ceràmics ha aprovat en Consell Rector el conveni amb LABORA per a la celebració de Fòrums d’Ocupació, tràmit que constitueix el primer pas per a acollir en un futur aquest tipus de trobades dirigides a fomentar la inserció laboral.


La sessió també ha informat sobre les atencions a 31 nous emprenedors des de principis de juliol i l’assessorament a 29 empreses. A més, des d’aquest servei d’Assessorament a Emprenedors i Empreses s’han tramitat un total de 31 subvencions en aquest període, majoritàriament corresponents al Pla Reactiva de la Generalitat Valenciana, les quals han sigut totes resoltes positivament.

D’altra banda, el Pacte ha impartit un nou cicle de tallers en competències digitals per a cobrir les necessitats de digitalització detectades en el territori, iniciativa que ha obtingut bon acolliment en esgotar les places existents.


Així mateix, el projecte formatiu de la Llançadora iniciat a principis de maig ha aconseguit la inserció laboral de 17 participants a través de la intermediació directa amb empreses col·laboradores i la difusió d’ofertes d’ocupació a l’alumnat.


Aquestes accions estan emmarcades en l’actual projecte de “Llançadora cap a l’Ocupació Sostenible”, que està subvencionat per LABORA i el Ministeri de Treball i Economia Social a través del programa Avalem Territori i compleix l’objectiu d’ajudar a les persones desocupades a través de diferents serveis formatius i d’orientació laboral.

es_ES